Muddus / Muttos nationalpark
Närbild på rosa blomma, Norna växt.Foto: Jörgen Naalisvaara

Växtliv

Naturen i Muddus/Muttos har gjort att stora delar av området har klarat sig från skogsbruket. Det stora och svårframkomliga myrlandskapet gjorde att det var svårt att frakta virket. I nationalparken finns skogsområden med tallar äldre än 700 år.

Myrarna är viktiga både för renen och renskötaren. Renen hittar under sommaren svalka och vatten på myrarna samt bete under stora delar av året. För renskötseln är myrarna viktiga bland annat som flyttleder och fungerar även som riktmärken i landskapet. Myrarna bildar ett nät av omväxlande fast och lös mark. På dem växer vanliga arter som flaskstarr och hjortron, men också myrbräcka och glansvide.

Att ta sig in i den norra delen av Muddus/Muttos nationalpark är nästan enbart möjligt vintertid. Det är det stora myrlandskapet som gör det svårframkomligt.

Muttusbranden. Foto: Jan Stuge

Skogsbränder i Muddus/Muttos

Skogsbränder är vanliga i skogar, vanligaste sättet en brand startar genom är markbränning. Bränderna fyller en viktig funktion, vissa växt- och insektsarter börjar att växa efter en skogsbrand. Regelbundna bränder har präglat landskapet och har även lämnat spår i platsnamnen, det samiska ordet ”roavve” betyder ett bränt område.

Senast det var en stor skogsbrand i Muddus/Muttos var år 2006. Idag finns ett stort brandfält på Luovvunavárre.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.