Muddus / Muttos nationalpark
Måskosgårsså, den slutna ravinen Muddus/Muttos nationalpark Foto: Laponiatjuottjudus

Geologi

När du vandrar i Muddus/Muttos går du på urberg. Miljoner år av erosion har skapat det flacka området. Det är så slätt att avrinningen är dålig och vattnet samlas i myrar och små sjöar.

Från inlandsisen rann bäckar och älvar med slamrikt glaciärvatten. Ibland dämde isen upp vattnet till stora sjöar. Issjöar kunde tappas och ge upphov till väldiga isälvar som spolade ut djupa kanjoner i berggrunden. Några av dem finns här i södra Muddus/Muttos. Många kanjoner bildades vid inlandsisens avsmältning. Idag kan de vara helt torra eller innehålla en liten bäck.

I vissa fjällsluttningar finns djupa raviner som löper rakt utför sluttningen. Mest känd i nationalparken är Måskosgårsså, en spektakulär djup, torr dal som ligger mitt i skogen vars namn betyder ”den trånga ravinen.”

Stora Luleälven som markerar nationalparkens södra gräns, ligger i en djup dalgång som har mejslats ut av många inlandsisars nötning. Nära älven och på vissa ställen längs Muttosjåhkå finns åsbildningar med isälvsmaterial. På åsarna, som är lätta att gräva i, ligger fångstgropar från vildrensjaktens tid.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.