Muddus / Muttos nationalpark
Husgrund myr i bakgrundFoto: Laponiatjuottjudus

Historik

Gammelskogarna och myrlanden i Muddus/Muttos har varit ett viktigt område för jakt, fiske och renskötsel. I takt med att skogsbruket började breda ut sig under 1900-talet har de kvarvarande gamla skogarna blivit mer och mer sällsynta och värdefulla.

Skog och myr skyddades

Från vetenskapligt håll såg man värdet i att skydda de gamla skogslandskapen och de vida myrarna. Diskussionerna om att göra Muddus/Muttos till nationalpark började på 1920-talet. De första naturvetenskapliga studierna gjordes här 1936.

Skogsbruket ville minska storleken på den tänkta nationalparken med en tredjedel, men misslyckades. Efter många års kamp om att freda området bildades Muddus/Muttos nationalpark 1942. Parken utvidgades 1948. De turiststugor som finns idag byggdes klart under 1950-talet. Då var de i första hand avsedda för forskare. I dag används de av skidåkare, vandrare och renskötare som rör sig i området.

Tvångsförflyttade samer

På 30-talet tvångsförflyttade staten renskötare från norra Sverige till Muddus/Muttos. I dag används området för sommarbete till renar av samer från Gällivare skogssameby. 

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.