Till innehåll på sidan Sök
Norra Kvills nationalpark
Mossbeklädda stenar i skogsmiljö.

Blockmarkerna

Från entrén kan du ta dig till den gamla delen av nationalparken, där skogen är som äldst. Mossklädda block sätter fantasin i rörelse på väg upp mot Stora Idgölen.

Om upplevelsen

Berggrunden utgörs av smålandsgranit. De lösa avlagringarna domineras av blockrik morän, som framför allt i höjdlägen ofta är storblockig. En mindre förekomst av isälvsmaterial finns längs områdets östra gräns.

 

Tid

Hela året

×