Norra Kvills nationalpark
Brandskadad stam.Foto: Sigge Sundström

Spår av brand

Förr var branden skogens normala föryngringsmetod. Skogen i nationalparken har formats av otaliga bränder genom århundradena, både spontant uppkomna och genom mänsklig påverkan. I dag är det över hundra år sedan det senast brann i Norra Kvill.

Om upplevelsen

Sydväst om Stora Idgölen och i branten upp mot Idhöjden kan du se spår efter så många som åtta bränder i ett och samma träd! Spåren kallas brandljud eller brandlyra och skapas då skogen brinner. Tallen har god förmåga att läka sina brandsår genom att valla in den skadade veden. En ny invallning för varje brand – det blir som en historiebok för forskarna.

Tid

Hela året

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.