Till innehåll på sidan Sök
Padjelanta / Badjelánnda nationalpark
Bild på berggrund taget från sidan.

Geologi

I Padjelanta/Badjelánnda kan man se på marken hur den senaste inlandsisen har slipat landskapet. Isräfflorna finns kvar och det tunna jordtäcket visar berggrundens former. Marken är kalkrik och lättvittrad. Här och där finns riktiga kalkberg med frodiga fjällsippeängar.

Spår av inlandsisen

Badjelannda Padjelanta Laponia
Sandåsar vid Stálojåhkå. Foto: Laponiatjuottjudus.

I Virihávrre/Virihaure blandas det mjölkiga glaciärvattnet från Sulidälbmá med sjöns klara sötvatten. Längs till exempel leden mot Stáddájåhkå passerar man flera myrar med palsar, torvkullar med permafrost. Längre bort finns ett landskap av torra grusåsar, som har skapats när inlandsisen smälte och vattnet transporterade en massa material till dalgången.

Ortnamn med historia

Ortnamnen i Padjelanta/Badjelánnda berättar också om områdets historia. Darravuobme/Tarradalen, den stora dalgången i söder, betyder dalen med branta stup och raviner. Sjpietjav i norra delen av nationalparken är det samiska ordet för svansstump. Toppen ser ut som att den hänger lite som svansen på en ren.