Padjelanta / Badjelánnda nationalpark
Fjällgentiana, närbild på blå blomma.Foto: Laponiatjuottjudus

Växtliv

Det här är de svenska fjällens blomsterparadis. Kring de stora sjöarna finns en unik flora och hit har botanister sökt sig i flera hundra år. När Carl von Linné gjorde sin lappländska resa år 1732 var han bland annat hit. 

Den kalkrika berggrunden i kombination med renbete har skapat förutsättningar för många och ovanliga arter. Här växer bland annat fjällsippa, isranunkel och lapsk alpros.

Medicinalväxter

Juobmu har varit ett viktig vitamintillskott. Foto: Laponiatjuottjudus

Många av växterna har används som medicin och mat. Juobmu, ängsyran, har till exempel plockats och kokats. Det var ett viktigt c-vitamintillskott till maten. Den plockas under försommaren och kan sedan förvaras över vintern. Den kokta syran blandas med mjölk och äts som en slags kräm. Förr lämnades den kokta juobmun i träkaggar som sänktes ned för förvaring i kallkällor över vintern.  

Stor artrikedom

Norr om Vásstenjávrre/Vastenjaure finns en kalkbrant, Áralåbdå. Den är en av fjällvärldens absolut artrikaste branter. Här finns Nordens största lokal för fjällviva och fjällkrassling. Några riktiga rariteteter som växer i Badjelánnda är grusnarv, brandspira och raggfingerört.

På de gamla renvallarna där samerna förr mjölkade sina renar skiljer sig växtligheten från den omgivande naturen. De gamla renvallarna är mycket artrika och där växer växter som exempelvis fårsvingel, kruståtel och gullris. 

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.