Tresticklans nationalpark
Foto:

Aktuellt

Här hittar du viktig information som berör Tresticklans nationalpark just nu.

  • 26 augusti 2022: Nössemarksvägen, väg 2183 mot Tresticklan söderifrån, kommer att vara påverkad av vägarbeten fram till hösten 2024 med start nu i september 2022. Det kommer tidvis att råda begränsad framkomlighet. Se mer på  Trafikverkets webbplats:

    Väg 2183, Ed–Nössemark, bärighets- och förstärkningsåtgärder - www.trafikverket.se
  • 13 juli 2022: En ny huvudentré är färdigbyggd i nationalparken. Vid den nya entrén, som ligger i anslutning till den gamla, finns nu plats för ett fyrtiotal fordon.

    Från parkeringen leder en tillgänglighetsanpassad grusgång in i området, fram till en informationsbyggnad framför en myr. Vid byggnaden finns skyltar som beskriver vad du kan få uppleva i nationalparken.

    Vid byggnaden finns en tillgänglighetsanpassad spång som går runt en del av myren och till vandringsleden i anslutning till den gamla informationsplatsen. Det finns bänkar med bord i området, för vila och måltider. Här finns också nya mull/komposteringstoaletter intill en återvinningsstation.

    Välkommen!

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.