Tresticklans nationalpark
En träspång i naturen.Foto: Stefan Husar

Tillgänglighet

Nationalparkens sprickdalslandskap och stigning fram till nationalparksgränsen gör att tillgängligheten är låg/liten för besökare. Av nationalparkens tre entréer är endast huvudentrén tillgänglighetsanpassad och tillgängligt med bil.

Entréer

Huvudentrén Råbocken

Den grusade tillfartsvägen till huvudentrén från väg 2183 vinterunderhålls i regel ej och kan därför vara svårframkomlig vid snöfall, isbildning och extrem tjällossning.

Den mindre parkeringen man först kommer till är (till) för husbilar. Här finns sittbänkar och två torrdass varav det ena dasset är måttligt tillgänglighetsanpassad.

Den större parkeringen 200 meter längre in är till för personbilar. Här finns två tillgänglighetsanpassade mulltoaletter och sittbänkar.

Från bilparkeringen leder en 180 meter tillgänglighetsanpassad stig till en informationsplats med information om nationalparken.

Vid informationsplatsen finns en 240 meter tillgänglighetsanpassad rundslinga runt en myr. I mitten av slingan finns ett tillgänglighetsanpassat bänkbord.

En trappa och icke tillgänglighetsanpassad stig på 700 meter leder in till nationalparken.

Västra entrén Budalsvika

Till Bodalsviken vid riksgränsen mot Norge når man endast till fots.

Södra entrén Klevmarken

Till Södra entrén öster om Ringsmon kommer man endast till fots. Skogsbilvägarna som leder dit är bommade. Enklast är att ställa bilen vid parkeringsplatsen vid torpstället Klevmarken och sedan vandra fem kilometer till entrén. 

Leder

Spång vid ledmarkering i skogen. Foto: Robert Andersson

I nationalparken finns tre leder markerade med olika färg. Lederna går både över ryggåsarnas planare hällmarker och upp och ner genom det kuperade sprickdalslandskapet. Vissa partier är spångar över blöta myrmarker. Den röda leden går tvärs genom nationalparken till norska gränsen. Den gula leden är en rundslinga och den orangea leder till ner till nationalparkens södra entré.

Rastplatser

Rastplatser med sittbänkar och bord finns endast vid huvudentrén och den tillgänglighetsanpassade slingan vid informationsplatsen.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.