Tresticklans nationalpark
Genom skogen skymtar en spegelblank sjö.Foto: Länsstyrelsen Västra Götalands län

Säkerhet och regler

Naturen i Tresticklans nationalpark ligger öppen för dig - var rädd om den. Du värnar den genom att följa de regler som finns för besök i nationalparken.

Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • gräva eller hacka
 • skada, rista i eller måla på berg,  block eller sten
 • bortföra sten
 • bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd och buskar
 • skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt
 • framföra motordrivet fordon
 • framföra motorbåt, vattenskoter eller annan motordriven farkost
 • starta eller landa med luftfartyg
 • elda inklusive att använda grill. Användning av friluftskök är dock tillåten
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat
 • på ett störande sätt orsaka ljud
 • cykla

Länsstyrelsens tillstånd krävs för att: 

 • genomföra idrottstävlingar eller idrottsarrangemang
 • genomföra organiserade aktiviteter som innebär övernattning mer än två nätter i följd på samma plats
 • rida
 • placera ut skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande
 • samla grod- eller kräldjur
 • samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggradslösa djur
 • plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor eller lavar eller vedlevande svampar.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.