Tresticklans nationalpark
Skog i torka.Foto: Länsstyrelsen Västra Götalands län

Geologi

Den kuperade terrängen domineras av smala bergryggar som består av ådergnejs av gråvacketyp.

Gnejsen finns i ett stort stråk och brukar benämnas Stora Le – Marstransformationen och är en av de äldsta bergarterna i Västsverige. Den bildades sannolikt för mer än 1650 miljoner år sedan. Det finns också ett fåtal tunna gångar av diabas och pegmatit. Pegmatit har för länge sedan brutits i området liksom magnetit som finns på några platser. Spår av magnetitbrytningen finns vid Orshöjden och på Sminäset.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.