Tresticklans nationalpark
Skog i torka.Foto: Länsstyrelsen Västra Götalands län

Geologi

Den kuperade terrängen domineras av smala bergryggar som består av ådergnejs av gråvacketyp.

Gnejsen finns i ett stort stråk och brukar benämnas Stora Le – Marstransformationen och är en av de äldsta bergarterna i Västsverige. Den bildades sannolikt för mer än 1650 miljoner år sedan. Det finns också ett fåtal tunna gångar av diabas och pegmatit. Pegmatit har för länge sedan brutits i området liksom magnetit som finns på några platser. Spår av magnetitbrytningen finns vid Orshöjden och på Sminäset.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, Twitter och via mail.