Tresticklans nationalpark
Genom skogen skymtar en spegelblank sjö.Foto: Länsstyrelsen Västra Götalands län

Djurliv

Däggdjur som älg och rådjur finns i området och på några platser kan du se spår efter bäver. Det händer även att varg passerar genom området.

Det brukar benämnas Ed-Haldenreviret. Som namnet antyder rör sig vargarna på båda sidor av riksgränsen. Genom åren har ständigt nya föräldradjur kommit när gamla djur fallit ifrån.

Tjäder är en av många fågelarter som lever i Trestickan.

Fågel

Här finns hålbyggande fåglar som tofsmes, talgoxe, svartvit flugsnappare, rödstjärt, större hackspett, spillkråka och knipa. Rödhake, bofink, lövsångare och trädpiplärka är vanliga, liksom talltita, kungsfågel och grönsiska. Det är inte ovanligt att stöta på någon av hönsfåglarna orre, tjäder eller järpe.

Vadare som drillsnäppa och skogssnäppa brukar kunna iakttas vid sjöar och tjärnar. Nattskärra finns inom hela området.

Fisk

Alla sjöar i nationalparken är hårt drabbade av försurning och saknar idag fiskbestånd. Ett undantag är sjön Stora Tresticklan där det fortfarande finns aborre som klarar av att reproducera sig. I bäcken från sjön Stora Tresticklan finns en kalkdoserare för att neutralisera vattnet innan det når Stora Le.

I Trestickan finns en mängd rödlistade skalbaggsarter.

Insekter

Vid inventeringar har flera skalbaggar knutna till död ved hittats, bland annat skrovlig flatbagge, raggbock, hårig blombock, gulfläckig praktbagge, tallgångbagge och linjerad plattstumbagge.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.