Start
Vid vattenfallet Njupeskärs topp i Fulufjällets nationalparkFoto: Andreas Lindahl

Bli samarbetspartner

Här finns information som vänder sig till dig som är aktör eller företagare. Läs mer om möjligheterna till att bli samarbetspartner till nationalparkerna i Sverige.

Nationalparkernas vision är "Vi skapar berikande upplevelser i Sveriges mest sevärda natur. För alla - idag och imorgon".

Det finns många delar som bidrar till visionen. Nationalparkernas upplevelsevärden tillsammans med den infrastruktur, tillgänglighet och service som finns i många nationalparker ger goda förutsättningar för detta. Naturvägledning, information och vägvisning är ytterligare värden som behövs för att arbeta mot visionen. Men det finns också värden som en turistaktör med en organiserad verksamhet kan bidra med, så som kunskap om området, guidning, helhetsupplevelser, omhändertagande, service med mera. Det finns idag många företag som arbetar i eller i anslutning till en nationalpark.

Dialog och samverkan viktig

För att arbeta i samma riktning för de värden och visioner som Naturvårdsverket och samtliga förvaltare av Sveriges nationalparker gör är samverkan med aktörer viktig. Att föra dialog kring nationalparkens värden och förutsättningar är viktigt. Det är också viktigt att förstå och få kunskap om den verksamhet som finns i eller i anslutning till området. Tillsammans kan vi arbeta mot samma mål och vision.

Bli samarbetspartner till en nationalpark

Aktörer och företag som har aktiviteter för besökare i eller i direkt anslutning till en nationalpark kan gå en särskild aktörsutbildning och har möjlighet att bli samarbetspartner till nationalparken. Ni blir då viktiga kunskapsbärare, ambassadörer och marknadsförare och har möjlighet att använda guldstjärnan i er verksamhet. Efter utbildning ingår man ett ettårigt avtal.

Aktörsutbildning

Mål och syfte

Det övergripande målet med utbildningen är att alla aktörer som verkar i eller i anslutning till en nationalpark ser ett betydande värde i att vara en del av att sprida kunskap om och marknadsföra Sveriges nationalparker. Det är viktigt att fler kan bidra med naturvägledning och kunskap om våra nationalparker, biologisk mångfald och upplevelsevärden. Vi ser en fördel när det är fler som arbetar i linje med varumärkesstrategin för Sveriges nationalparker och vil bidra till att fler besökare får uppleva Sveriges nationalparker.

Utbildningens delar

Utbildningen är indelad i sju delar. Nationalparksförvaltaren ansvarar för utbildningen i sin helhet. 

1. Förberedelse

Den sker innan utbildningstillfället av aktören själv. Här ska alla deltagare få en bild av Sveriges nationalparker och varumärket. Genom att titta på några korta filmer och läsa lite material.

2. Från Sveriges nationalparker till den specifika nationalparken

Denna del ska ge övergripande kunskap om Sveriges nationalparker ur ett nationellt perspektiv. Den ska också ge övergripande kunskap om varumärket och den specifika nationalparken som aktören är intresserad av att samverka med. Del 2-6 sker oftast fysiskt på plats som förvaltaren bjuder in till.

3. Världsledande pedagogik

Här ska deltagarna få ökad kunskap om vad världsledande pedagogik innebär för Sveriges nationalparker. Det är viktigt eftersom aktörers arbete ska bidra till att förmedla världsledande pedagogik till besökaren.

4. Naturupplevelse, kvalitet och kunskap

Inom varumärket för Sveriges nationalparker finns tre kärnvärden. Naturupplevelse, kvalitet och kunskap. Deltagarna får jobba med att sätta ord på kärnvärdena och jobba med att relatera kärnvärdena till sin egen verksamhet.

5. Former och ramar för avtalet

Information om avtalets innehåll och syfte

6. Exkursion i nationalparken

Lär känna och upplev nationalparken och ta del av parken ur en besökares perspektiv. Ta del av andra aktörers verksamheter.

7. Individuellt möte för frågor och avtalsskrivande

Några veckor efter avslutat utbildning sker individuellt möte och samtal mellan aktör och nationalparksförvaltare. Här skrivs avtal och nationalparkslöfte under.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.