Start
Flygbild över Åsnen - många öar i klarblått vatten.Foto: Bergslagsbild AB

Nya nationalparker

Det finns en långsiktig plan för vilka områden som kan bli nationalpark i framtiden. Totalt rör det sig om 10 nya områden och tre utvidgningar av befintliga nationalparker som kan komplettera dagens 30 nationalparker.

Regering och riksdag fattar beslut om att bilda nationalparker. Naturvårdsverket ansvarar tillsammans med länsstyrelsen för beslutsunderlag och planering av nationalparkerna.

I två områden sker förberedande arbete för bildandeprojekt, dessa är:

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.