Start
Fem personer går med snöskor på myren.Foto: Martha Wageus

Säkerhet och regler

När du ger dig ut i nationalparken är du själv ansvarig för att följa de regler som finns och för att du har den utrustning du behöver för att klara dig.

Varje nationalpark har särskilda regler. De kan du läsa mer om på denna webb. Dessutom finns informationstavlor på plats i parkerna.

Paddling i Färnebofjärdens nationalpark. Foto: Tobias Franzén
Tyresta nationalpark, vindskydd vid Årsjön. Foto: Stiftelsen Tyrestaskogen

Värt att tänka på

Allemansrätten gäller inte fullt ut i nationalparkerna. Nationalparkens regler begränsar allemansrätten för att skapa ett bättre skydd.

Hundar är inte alltid välkomna eftersom de kan störa fågel- och djurlivet eller renskötseln. I en del nationalparker får du ta med din hund i koppel.

Möjligheterna att cykla, rida och köra skoter kan ofta vara begränsade.

Att planera och genomföra en tur för andra

För dig som arrangerar en tur i en nationalpark för andra finns några saker som kan vara bra att tänka på.

Du som organisatör har ett ansvar att se till att vistelsens påverkan på naturen ska vara så liten som möjligt, att hänsyn tas till andra friluftsutövare och ansvar för att bedöma om verksamheten påverkar naturen på ett sådant sätt att den behöver anmälas för samråd eller sökas tillstånd för. En vägledning för organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur finns.

Eldning

I många nationalparker finns särskilda eldplatser iordningsställda. Där kan du elda så länge det inte råder eldningsförbud. Nationalparkerna kan ha särskilda regler som begränsar möjligheten att elda.

Eldningsförbud utfärdas av länsstyrelsen eller kommunen. Oftast hittar du information på deras webbplatser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har brandriskprognoser och annan information på sin webbplats.

Några tips

Några timmars promenad längs stigarna i en nationalpark kräver oftast inte särskild utrustning, annat än bekväma skor och lagom varma kläder.

Men ska du besöka en nationalpark i fjällen behöver du se till att vara extra förberedd. På vinterfjället sätts din utrustning på extra hårda prov. Blir det riktigt tufft kan utrustningen vara en fråga om liv eller död. Likaså att ha koll på vädret.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.