Garphyttans nationalpark
Utsikt över grantoppar.Foto: Leif Olofsson

Bergstigen 3,0 km

Bergstigen är en lite längre stig som bitvis kan vara krävande med både stenar och branta backar.

Om upplevelsen

Från rastplatsen strax öster om parkeringen följer du stigen mot nordost genom den blomsterrika gamla åkermarken. Efter 400 meter i öppen mark svänger stigen norrut in i en blåbärsrik tall- och granskog. Här får skogen sköta sig själv, åldras och dö i sin egen takt. Här och var finns gläntor med lövträd och hassel.

Stigen följer en gammal brukningsväg. Några hundra meter från grusvägen syns spår efter forna tiders bergsbruk, direkt norr om stigen finns skrotstenshögar och grunda brott. I nära anslutning till stigen finns tre bra utsiktspunkter där du kan skåda ut över Närkesslätten.

Var försiktig vid den sydöstra utsiktspunkten, där finns ett brant stup. Bäst utsikt fås på Svensbodaberget längst i norr, den sista biten upp dit är riktigt brant. Från Svensbodaberget ser du både höga byggnader i Örebro och Kvarntorpshögen utanför Kumla. På berget finns även en rastplats med möjlighet att grilla.

Tillbaka söderut går vandringen nedåt genom spännande skogsmark där naturen får sköta sig själv. En stor variation mellan öppen och sluten skog gör att många fåglar trivs här. I de många döda träden hittar de gott om mat i form av skalbaggar och larver.

Kom ihåg att du inte får gå i ängen utanför stigarna innan gräset är slaget eller plocka blommor och andra växter i nationalparken!

Tid

Hela året

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.