Garphyttans nationalpark
En person vandrar på stig i skogenFoto: Elisabeth Karlsson / Länsstyrelsen

Torpstigen 2,4 km

Torpstigen är en lite längre stig som bitvis kan vara brant och stenig.

Om upplevelsen

Från rastplatsen strax öster om parkeringen följer du stigen nordost genom den blomsterrika gamla åkermarken. Stigen omges av många beskurna (hamlade) träd och röjningsrösen.

Efter 400 meter i öppen mark svänger stigen norrut in i en blåbärsrik tall- och granskog. Här får skogen sköta sig själv, åldras och dö i sin egen takt. Här och var finns gläntor med lövträd och hassel. Stigen följer en gammal brukningsväg.

Några hundra meter från grusvägen syns spår efter forna tiders bergsbruk, direkt norr om stigen finns skrotstenshögar och grunda brott.

Efter totalt 800 meters vandring i skogen kommer du fram till platsen där Skomakartorpet en gång låg. I den lövträdsrika gläntan så finns en rastplats med möjlighet att grilla. Tittar du noga kan du fortfarande se spåren efter husgrunden och de gamla åkrarna. Passa på att dricka ur torpets gamla kallkälla! Härifrån följer du stigen som vänder tillbaka mot sydväst, genom svagt kuperad granskog med blåbärsris på marken, sedan vidare ut på Östra gårdens gamla åkermarker, för att tillslut återkomma till rastplats och parkering.

Kom ihåg att du inte får gå i ängen utanför stigarna innan gräset är slaget eller plocka blommor och andra växter i nationalparken!

Tid

Hela året

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.