Garphyttans nationalpark
Närbild på gula blommor, smörbollar.Foto: Leif Olofsson

Ängsstigen 0,6 km

Ängsstigen är en lättgången stig i öppen terräng som tar dig från rastplatsen strax öster om parkeringen, förbi Östra gårdens husgrunder och gamla åkermarker som omger den lilla grusvägen.

Om upplevelsen

Stigen följer de avsatser som bildades av havet för tusentals år sedan, då vågorna slog in mot sluttningen och bildade de strandvallar som idag ger ängen dess böljande former.

Under vår och sommar är det en blomsterrik promenad, från vårens hav av vitsippor till sommarblommor som akleja, vildlin och smörbollar. Från grusvägen leder stigen vidare österut in i det som tidigare varit åkermark. Efter en liten bit vänder stigen tillbaka och korsar vägen vidare västerut över tidigare odlingsmarker. Här ser du många beskurna (hamlade) träd och röjningsrösen.

Kom ihåg att du inte får gå i ängen utanför stigarna innan gräset är slaget eller plocka blommor och andra växter i nationalparken!

Tid

Hela året

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.