Garphyttans nationalpark
En träskylt och gärdesgård vid en äng.Foto: Kjell Store

Lövstigen 1,3 km

Ganska kort och lättvandrad stig på grus, lämplig även för rullstol, barnvagn och rullator. Korta sträckor med lite brantare lutning.

Om upplevelsen

Lövstigen börjar snett över vägen från den första rastplatsen efter om parkeringen. Första sträckan löper genom den öppna, före detta åkermarken. Är du här under försommaren lyser marken guldgul av alla gullvivor.

Efter cirka 100 meter omsluts du av grönskande hasselbuskar och andra lövträd i det som tidigare varit gårdens ängsmark, Storängen. Här håller vi undan granar och röjer för att hasseln ska få tillräckligt med ljus för att trivas. Om hösten kan du få se nötkråkor som samlar hasselnötter inför vintern. Efter cirka 400 meter börjar stigen luta lite uppåt (vilplan finns längs den lutande stigen). Väl inne i granskogen möter du en lite stökig syn med många döda granar. Den varma sommaren 2018 försvagade många granar, som sedan blivit lätta offer för granbarkborrarnas angrepp. De döda träden är välkomna livsmiljöer för en rad olika insekter, svampar och mossor. Håll utkik, här finns goda chanser att få se hackspettar av olika slag som låter sig väl smaka av insekternas vedlevande larver. 

Efter ytterligare 150 meter byter skogen skepnad igen och du omges av återigen av lövträd och buskar. Vid stigkorset till Torpstigen finnsrester efter flera kolmilor i form av decimeterhöga cirkelrunda vallar. Stigen vänder sedan tillbaka västerut genom de gamla åkermarkerna som numera sköts som slåtterängar. Sista biten följer du grusvägen tillbaka till rastplats och parkering.

Kom ihåg att du inte får gå i ängen utanför stigarna innan gräset är slaget eller plocka blommor och andra växter i nationalparken!

Tid

Hela året

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.