Till innehåll på sidan Sök
Gotska Sandöns nationalpark
Bredsandsudde, Gotska Sandön nationalpark.

Historik

Den ursprungliga Gotska Sandöns nationalpark bildades 1909 och var därmed en av de första nio nationalparkerna i Sverige och Europa.

Nationalparken uppmättes vid bildandet till 368 hektar men utökades 70 år senare till att omfatta hela ön. År 1988 utökades nationalparken ytterligare 300 meter ut i havet.