Till innehåll på sidan Sök
Gotska Sandöns nationalpark
Strandråg vid Bredsand.

Växtliv

Trots att öns vegetation verkar ensidig finns närmare 500 arter kärlväxter på Gotska Sandön. Strandvegetationen är artfattig, dominerande är sandrör, strandråg och sandstarr. Fältsippan är vanlig på ön.

I skogen dominerar renlav, väggmossa, ljung, blåbär, mjölon och lingon. Här och var kan man se röd skogslilja, purpurkniprot, kärrkniprot och timjansnyltrot. Det finns ett 20-tal lövskogspartier och dessa har en större variation av växter. Här finns mer krävande skogsväxter såsom liljekonvalj, ekorrbär, blåsippa, görkärt, myskmadra och skogskovall samt orkidéer som nattviol och ståtliga exemplar av vit skogslilja.