Gotska Sandöns nationalpark
Strandråg vid Bredsand.Foto: Länsstyrelsen Gotland

Växtliv

Trots att öns vegetation verkar ensidig finns närmare 500 arter kärlväxter på Gotska Sandön. Strandvegetationen är artfattig, dominerande är sandrör, strandråg och sandstarr. Fältsippan är vanlig på ön.

I skogen dominerar renlav, väggmossa, ljung, blåbär, mjölon och lingon. Här och var kan man se röd skogslilja, purpurkniprot, kärrkniprot och timjansnyltrot. Det finns ett 20-tal lövskogspartier och dessa har en större variation av växter. Här finns mer krävande skogsväxter såsom liljekonvalj, ekorrbär, blåsippa, görkärt, myskmadra och skogskovall samt orkidéer som nattviol och ståtliga exemplar av vit skogslilja.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.