Gotska Sandöns nationalpark
Mås sitter på informationsskylt med havet i bakgrunden.Foto: Magnus Lepschi

Översikt

Lär dig spännande fakta om den nationalpark som intresserar just dig. Här hittar du översiktsfakta om Gotska Sandöns nationalpark, syftet till varför parken bildades och mycket mer.

Län: Gotland

Kommun: Gotland

Bildades: 30 december 1910 (del av ön); 28 juni 1963 (hela ön); 10 november 1988 (vattenområdet runt ön)

Syfte med nationalparken: Syftet är att bevara Gotska Sandön i dess naturliga tillstånd.

Areal: 4 464 ha, varav 3 676 hektar land och 788 ha vatten

Natur: Tallskog, barrblandskog, substratmark, hav

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.