Gotska Sandöns nationalpark
Solnedgång vid stranden.Foto: Magnus Lepschi

Om Gotska Sandöns nationalpark

Gotska Sandöns nationalpark är Östersjöns ensligaste ö och tillhör Gotlands län.

Nationalparken har en areal av 4500 hektar, varav 3638 hektar består av land. Här kan du njuta av vackra sandstränder, gråsälar och sällsynta skalbaggar.

Eftersom ön består av flygsand är den väldigt kuperad. Den högsta punkten på ön ligger på Höga Åsen, 42 meter över havet.

Större delen av ön är täckt av tallskog av varierande ålder. De äldsta träden är troligen uppåt 500 år gamla. I dynsänkor, så kallade morar, finns lövskog på flera håll. Strandzonen upptas av sand- och grusstränder och innanför ligger den så kallade burgdynen.