Till innehåll på sidan Sök
Norra Kvills nationalpark
Mossbeklädda stenar i skogsmiljö.

Geologi

Berggrunden utgörs av smålandsgranit. De lösa avlagringarna domineras av blockrik morän, som framför allt i höjdlägen ofta är storblockig.

En mindre förekomst av isälvsmaterial finns längs områdets östra gräns.

Berg i dagen finns endast på Idhöjden och i områdets nordvästra del.  Hela området ligger ovanför högsta kustlinjen som i denna del av landet ligger på cirka 135 meter över havet. Moränen är därför inte ursvallad av havet.