Norra Kvills nationalpark
Närbild på rosling med vatten i bakgrundenFoto: Anna Lindberg

Växtliv

Floran i området är rik med ett flertal arter utöver vad som är vanligt i barrskogen. Bland de mest anmärkningsvärda kan nämnas skogssvingel som har sin enda växtlokal i Småland här i parken.

 Mossklädda block och lavdraperade träd

Fältskiktet domineras av mossor och lavar. I en stor del av området bildar mossorna heltäckande mattor även på blockrik mark. I den gamla granskogen finns också gott om hänglavar som ofta draperar träden och bidrar till vildmarkskänslan.

Vedlevande svampar och rara orkidéer

Rosenticka Foto: Anna Lindberg

Det finns gott om tickor. Den vanligaste är klibbtickan som bryter ner framför allt granar. Den är läckert orangeröd och mörkrandig och ses nästan överallt i parken. Den mest exklusiva är rosentickan som är mycket ovanlig i södra Sverige. Här i Norra Kvill verkar den dock trivas utmärkt och förekommer i stora mängder på grova fallna granar. I parken växer också tre arter orkidéer; knärot, spindelblomster och korallrot.

Andra växter du kan stöta på längs din vandring är ekorrbär, harsyra, ängskovall, vårfryle, blåbär, mjölon, lingon, skvattram, vårärt, blåsippa, missne, björkpyrola, grönpyrola och tallört.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.