Till innehåll på sidan Sök
Norra Kvills nationalpark
En fjäril har landat på en vit blomma, skvattram.

Växtliv

Floran i området är rik med ett flertal arter utöver vad som är vanligt i barrskogen. Bland de mest anmärkningsvärda kan nämnas skogssvingel som har sin enda växtlokal i Småland här i parken.

 

""
Blåbär

Mossor och hänglavar

Fältskiktet domineras av mossor och lavar. I en stor del av området bildar de heltäckande mattor även på blockrik mark. I den gamla granskogen finns också gott om hänglavar som ofta draperar träden och bidrar till vildmarkskänslan.

Det finns gott om tickor. Den vanligaste är klibbtickan men den mest exklusiva är rosentickan som är mycket ovanlig i södra Sverige. Här i Norra Kvill verkar den dock trivas utmärkt och förekommer i stora mängder på grova fallna granar.

Andra växter du kan stöta på längs din vandring är ekorrbär, harsyra, ängskovall, vårfryle, blåbär, mjölon, lingon, skvattram, vårärt, blåsippa, missne, björkpyrola, grönpyrola och tallört.

""
Brandljud. Foto: Sigge Sundström

Kan skogsbrand rädda skogen?

Skogen har formats av otaliga bränder genom århundradena. På riktigt gamla tallar finns spår efter uppemot åtta bränder. Förr i tiden var branden skogens normala föryngringsmetod. När elden dragit fram kunde nytt liv spira.

Idag är det över 100 år sedan skogen brann. Om det inte brinner igen, kommer tallbeståndet att minska på sikt till förmån för granen. Naturvårdaren står inför alternativen att antingen bränna den värdefulla gammelskogen och riskera både gran och tall eller låta naturen ha sin gång och se tallskogen långsamt försvinna.