Skuleskogens nationalpark
En strandkant vid vattnet i dimma.Foto: Johanna Öhrling

Nationalparken bildas

Skuleskogen skyddades som nationalpark år 1984. Beslutet omfattade drygt 2800 hektar land och vatten. 2009 gjordes en utvidgning av nationalparken.

Fakta Skuleskogens nationalpark

Län: Västernorrland

Kommun: Örnsköldsvik, Kramfors

Bildades: 10 maj 1984, utvidgning 17 juni 2009

Syfte med nationalparken: Bevara ett starkt kuperat, kustanknutet skogs-, hällmarks- och sprickdalslandskap skall bevaras i orört skick, där växtlighet och djurliv får utvecklas fritt.

Areal: 3 062 ha

Natur: Barrskog, hällmark, öppna myrar, hav, lövskog

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen i Västernorrlands län

År 2009 togs beslut om utvidgning av nationalparken med cirka 200 hektar. Nya reviderade föreskrifter och en ny skötselplan antogs samtidigt.

Stora delar av nationalparken ingår sedan år 2006 även i Europeiska Unionens nätverk av naturskyddade områden, Natura 2000.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.