Till innehåll på sidan Sök
Skuleskogens nationalpark
Utsikt över berg, skog och hav. Himlen är klarblå.

Historik

Skuleskogen skyddades som nationalpark år 1984. Beslutet omfattade drygt 2800 hektar land och vatten och syftade till att skydda och bevara ett starkt kuperat, kustanknutet skogs-, hällmarks- och sprickdalslandskap, där växtlighet och djurliv skulle få utvecklas fritt.

År 2009 togs beslut om utvidgning av nationalparken med cirka 200 hektar. Nya reviderade föreskrifter och en ny skötselplan antogs samtidigt.

Stora delar av nationalparken ingår sedan år 2006 även i Europeiska Unionens nätverk av naturskyddade områden, Natura 2000.