Stenshuvuds nationalpark
En stig som leder in i skogen. På trädet till höger finns en vandringsledsmarkering runt trädet.Foto: Ida Lundqvist

Vandringar

I Stenshuvud nationalpark finns flera fina vandringsleder med varierad längd.

Om upplevelsen

Skåneleden 

Löper rakt genom nationalparken, du kommer till Kivik i norr, eller till Simrishamn i söder. Genom parken är den markerad med orangea band märkta med SL4 (Skåneleden delsträcka 4). Kommer du från Kivik går leden upp över Stenhuvud, ner via naturum och vidare över ängarna i södra delen av nationalparken mot Simrishamn.

Läs mer om Skåneleden här:

Karta

Karta över vandringslederna i nationalparken hittar du här:

Blå led - Cirka 1 km, 30 minuter

En lätt och trivsam promenad för dig ned till havet. Du kan börja och avsluta vid naturum. Denna tur är anpassad för rörelsehindrade.

Längs vägen ser du kanten av orkidéängen som under försommaren är helt enastående med sin blomfägring. Stranden är alltid trevlig och här kan du se Krivareboden som varit utgångspunkt för fiske sedan tiden före Skåne blev svenskt.

Röd led - 2 km, 1 timme

Detta är den klassiska Stenshuvudvandringen. Du tar dig genom avenbokskogen förbi de gamla ekarna och bestiger toppen av Stenshuvud. Du kommer upp genom fornborgsmuren och kan sedan njuta av utsikten över hav och land invid Hanöbukten.

Det finns tre toppar, södra, norra och östra. Den norra toppen är högst med 97 meter över havet.

Önskar du gå längre kan du gå ner för trapporna och följa den gula leden tillbaka, antingen längs med alkärret på bergets insida eller gå runt foten av berget och följa havskanten tillbaka söderut. Den här delen av den gula leden är dock väldigt stenig.

Gul led - 4 km, 1 1/2 timme

Denna led tar dig från huvudentrén norrut genom avenbokskogen, förbi alkärret, via norra entrén och arboretet tillbaka genom ekskogen på Stenshuvuds östra sida. Du passerar även sandstranden innan leden viker av upp mot huvudentrén och naturum. Denna led är bitvis väldigt stenig.

Grön led - 0,5 km, cirka 15 minuter

Den gröna leden utgår från norra entrén och tar dig runt genom arboretet som planterades av länsträdgårdsmästare Carl Ekenstam i slutet av 1800-talet. Leden är anpassad för rörelsehindrade.

Här blommar ramslöken i stora mattor i maj under de exotiska träden.

Lila led - 3 km, 1 timme

För dig som har varit uppe på Stenshuvud några gånger och vill ha variation så är detta en av de vackraste platser man kan hitta. Utsiktsplatsen på Kortelshuvud bjuder på en vy över Stenshuvud och havet. Går du runt hela slingan finner du bokskog, avenbokskogar, örtrika ängar, hagar och den underbara dalgången längs Rörums norra å.

Tid

Hela året

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.