Stenshuvuds nationalpark
Flygfoto över lummig växtlighet, hav och strand.Foto: Lovisa Gustafsson

Om Stenshuvuds nationalpark

Stenshuvuds nationalpark bildades 1986 och ligger på Österlen i sydöstra Skåne.

Området har sedan lång tid påverkats av bete och jordbruk. Odlingsrösen, stengärdsgårdar och fornlämningar i området vittnar om människans närvaro och påverkan i landskapet. 

Nationalparken är 400 hektar stor, varav cirka 80 hektar är hav. Själva berget Stenshuvud består av tre toppar varav den norra är den högsta med sina 97 meter över havet. Här har man en magnifik utsikt över Hanöbukten och vid klart väder kan man se den danska ön Bornholm, som en blå skugga vid horisonten i sydöst. 

Charmen med Stenshuvuds nationalpark är att man inte behöver gå långt för att se mycket. Landskapet är väldigt varierande med torra ängar, blöta ängar, rik lövskog, blöt lövskog, sandstrand och klippstrand.

Skötsel av nationalparken

Nationalparken förvaltas av Länsstyrelsen Skåne på uppdrag av Naturvårdsverket. Det finns en skötselplan för nationalparken som reglerar hur naturen ska skötas, t.ex. vilka områden som ska betas och vilka som ska lämnas orörda. 

Idag går det betande kor i delar av nationalparken från början av maj till mitten av november. Betande djur är nyckeln till att bevara de blommande ängarna och de öppna gläntorna. Djurägarna tar hem sina djur över senhösten och vintern, för att en vinterfodring av djuren i nationalparken skulle tillföra för mycket näring i markerna och det skulle på sikt ge en förändrad flora. 

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.