Töfsingdalens nationalpark
Karta över Töfsingdalens nationalpark.Foto: Länsstyrelsen Dalarna

Folder, karta och länkar

Läs mer om Töfsingdalens nationalpark i foldern om Långfjällets naturreservat. Inom det rödstreckade området på kartan får du bara tälta och elda vid rastplatser. De är märkta med en vindskyddssymbol

Foldrar

Karta

Ska du vandra i fjällen måste du köpa en riktig fjällkarta. På gränslandets webbplats finns översiktliga kartor och mer läsning om vandringar och boendemöjligheter i Töfsingdalens omgivningar:

Länkar

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.