Töfsingdalens nationalpark
En stuga vid en frusen sjö med fjäll i bakgrunden.Foto: Stefan Hamreus

Rasta, äta, bo

Inne i nationalparken finns inga rastplatser eller boendemöjligheter. Men i närområdet kring parken finns både vindskydd, rastskydd och stugor.

Rastplatser och tältning

Det finns rastplatser i Långfjället längs Storån, runt Hävlingen och norr om parken vid Töfsingen och Slagufjället. Det är tillåtet att tälta och elda inne i Töfsingdalens nationalpark i en zon 600 meter från Storån och sjön Töfsingen. Samma gäller området kring Storån och Hävlingen där tältning och eldning bara är tillåtet vid särskilda rastplatser. 

Boende/Stuguthyrning

Vid Hävlingestugorna finns en stugvärd på plats från i slutet av februari till mitten av april samt slutet av juni-första veckan i september. Övrig tid finns en övernattningsstuga. 

Uthyrningsstugor finns också vid Spångkojan, Siljanskojan och Töfsinghån.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.