Töfsingdalens nationalpark
En man skidar sig genom en markerad vinterled i yrande snö.Foto: Naturcentrum AB

Säkerhet och regler

Naturen i Töfsingdalens nationalpark ligger öppen för dig - var rädd om den. Du värnar den genom att följa de regler som finns för besök i nationalparken.

Det kan vara ganska riskabelt att ge sig in i Töfsindalens värsta blockhav. Det lätt att halka, speciellt efter regn. Mobiltäckningen varierar från dålig till obefintlig, beroedne på vilken operatör du använder. Så se till att lämna färdmeddelande.

Tänk på att kungsörnen inte varnar om du kommer för nära. Den glider bara tyst av boet och flyger bort. Titta därför noga efter kungsörnbon i tallarna. Ser du ett bo måste du dra dig tillbaka för att inte störa.

Fiskgjuse, falk och vråk brukar varna tydligt och högljutt. Då förstår du lätt att du är för nära boet, som inte nödvändigtvis behöver ligga i en tall.

Föreskrifter för allmänheten

Se till att inte:

  • skada mark eller geologiska naturföremål
  • störa djur och fåglar
  • plocka växter, bryta kvistar eller skada levande eller döda träd
  • jaga eller fiska
  • ta med okopplad hund
  • köra med motorfordon
  • elda inom 600 meter från Töfsingen eller från sjöar och vattendrag från och med Storån uppströms till Hävlingen
  • tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning inom 600 meter från Töfsingen eller från sjöar och vattendrag från och med Storån uppströms till Hävlingen.

Vädret i fjällen kan bete sig nyckfullt och oberäkneligt. Planera därför din vistelse väl i förväg. På Fjällsäkerhetsrådets webbplats får du information om rådande väderlek och tips om utrustning.  

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.