Töfsingdalens nationalpark
Landskapsvy över blockterräng, skog berg och himmel.Foto: Marcus Elemerstad

Geologi

Parken består av två fjällryggar åtskilda av en dalsänka. Det högsta fjället är Hovden, med en vidsträckt utsikt från 892 meter över havet. Den andra fjällryggen, Olåsen, har namnet efter ordet ol som betyder just sten.

Nästan hela nationalparken består av stenblock – ett så kallat dödisområde. Foto: Leif Helldal

Spår av inlandsisen

Nästan hela Töfsingdalen består av ett sammanhängande hav av stenblock. Den här typen av terräng kallar geologerna för dödisområde. Här har den väldiga inlandsisen legat stilla och brutit loss alla stenarna från berget och sedan lämnat dem huller om buller på marken då den smälte. En del block är flera meter höga, andra är som större stenar.

Olika bergarter

Berggrunden består till största delen av näringsfattig sandsten. Det syns på den karga växtligheten. Men kring Töfsingån har vattnet eroderat fram näringsrikare bergarter, vilket gör vegetationen frodigare.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.