Töfsingdalens nationalpark
En stenskvätta sitter på en sten och blickar in i kameran.Foto: Anders Nyberg / Mostphotos

Djurliv

Att Töfsingdalen är svårtillgänglig gör parken populär bland folkskygga djur. Här trivs bland annat björn, järv och kungsörn.

 

I Töfsingdalen finns stor chans att se lavskrika. Foto: Marcus Elemerstad

Ljungpiparen är en av många fågelarter som trivs här. Foto: Marcus Elemerstad

Kungsörnen

Kungsörnarna häckar i klippstup eller gamla tallar. De vuxna örnarna stannar kvar på fjället över vintern medan de yngre flyttar söderut. Det går lätt att känna igen unga kungsörnar på deras vita stjärtbas och vita fält under vingarna. Vid tre års ålder blir stjärten helt mörk. Örnen lever framför allt av skogshare, tjäder, orre och ripa men även av kadaver.

Stenskvättan

Karaktärsfågeln i stenhavet är stenskvättan, men här finns också korp och ripa. Lavskrika är en annan fågel du med säkerhet kommer att se. Den trivs inte på kalfjället och stannar helst i skogen.

Andra småfåglar

I Töfsingdalen trivs också lövsångare, svartvit flugsnappare och rödstjärt. Längs åstranden kan man se drillsnäppa, skogsnäppa, gulärla och enkelbeckasin.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.