Töfsingdalens nationalpark
En tornfalk flyger mot en blå himmel.Foto: Naturcentrum AB

Översikt

Lär dig spännande fakta om den nationalpark som intresserar just dig. Här hittar du översiktsfakta om Töfsingdalens nationalpark, syftet till varför parken bildades och mycket mer.

Län: Dalarna

Kommun: Älvdalen

Bildades: 29 mars 1930

Syfte med nationalparken: Bevara ett blockmarks- och barrskogsområde i de södra fjälltrakterna i dess naturliga tillstånd.

Areal: 11 590 ha, varav 1 588 ha land

Natur: Barrskog, lövskog

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen i Dalarnas län

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.