Töfsingdalens nationalpark
Närbild på varglav.Foto: Naturcentrum AB

Växtliv

Tallarna i urskogen är härdade. De växer långsamt och impregneras med kåda tills nästan ingenting rår på dem. Det är vanligt att tallarna blir långt över femhundra år.

 

De gamla tallarna har starka och platta kronor, starka nog att bära ett rovfågelbo. Foto: Marcus Elemerstad

De urgamla tallarna får starka och platta kronor som kan bära tunga rovfågelbon. Ett kungsörnsbo kan väga över ett ton – det klarar inte vilken tall som helst.

I den blockigaste terrängen kan inte ens tallen växa annat än i spridda exemplar tillsammans med enstaka fjällbjörkar.

Ovanliga örter

Nationalparken är mer än bara sten och tall. Utmed Töfsingån är skogen frodig med granar som mäter flera meter i omkrets. Vid åns största vattenfall är floran särskilt örtrik. Här växer strutbräken, kransrams, tibast och en av dalafjällens stora rariteter – den vackra vitsippsranunkeln.

Varglav

Skogen är silvergrå av alla träd som har dött av ålder. De döda träden är livsviktiga för en lång rad svampar, djur och växter. Här kan du också se den mycket sällsynta, intensivt gulgröna varglaven.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.