Ängsö nationalpark
Lövbacke mot äng och gärdesgård. Foto: Ängsö nationalpark

Rasta, äta och bo

Här får du information om var du kan rasta, äta och bo i Ängsö nationalpark.

Rastplats och toaletter

Det finns rastplatser med bänkbord och torrtoaletter i Svartviken, Norrviken samt i anslutning till småbåtsbryggan och rastboden i söder (vid Hemudden). Här är torrtoaletten tillgänglighetsanpassad.

Grillplatser och elda

Det finns två grillplatser i anslutning till småbåtsbryggan och rastboden i söder. En av dessa är tillgänglig för personer i rullstol. I övrigt är eldning förbjuden på hela Ängsö.

Mat i närheten

Se till att ta med egen mat och dryck. Det finns ingen affär eller dylikt på Ängsö.

Dricksvatten

Det finns en dricksvattenkran på ladan mitt emot Torpet. 

Det finns också en kallkälla vid Svartviken. Detta vatten testas dock inte regelbundet, varför vattenkvaliteten inte kan garanteras.

Tälta

Tältning sker på anvisad plats på norra delen av Ängsö. Du får tälta i högst två dygn. Kommer ni en större grupp, kontakta naturbevakaren, angso.stockholm@lansstyrelsen.se.

Boende/Stuguthyrning

Det finns inget boende eller stuguthyrning på Ängsö.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.