Ängsö nationalpark
Blommande ängsmark med gula och rosa orkidéer.Foto: Ängsö nationalpark

Om Ängsö nationalpark

Ängsö nationalpark ligger i Stockholms skärgård, i hjärtat av Roslagen. Ön erbjuder ett vackert odlingslandskap med blommande slåtterängar, beteshagar och hamlade träd.

Parken är en av våra äldsta nationalparker och bildades 1909 för att bevara den vackra miljön.

Under våren och försommaren står markerna i full prakt, med blommande ängar och hagar. Men Ängsö är mer än så. Den varierande naturen med lövlundar, gammelbarrskog och havsvikar erbjuder populära boplatser för fåglar och en del av ön utgörs av ett fågelskyddsområde.

Nationalparken med sina 190 hektar mark, varav 73 hektar är landyta, är en av landets minsta nationalparker. Landytan består av ängsmark, hagmark och ädellövbackar, barrskog, lövskog och åkermark och vassområden.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.