Ängsö nationalpark
Stora ekar och faluröda hamnstugor möter besökare i Ängsö nationalpark

Ängsö nationalpark

Ett blomstrande ängslandskap

Ängsö bjuder på en vän och behaglig skärgårdsmiljö med all den blomprakt som Roslagens skärgård är känd för. Som nationalpark är den av ovanligt slag, ett odlingslandskap från 1800-talet, välbevarat och sällsynt genuint.

Om Ängsö nationalpark

Aktuellt

Arbeten pågår: Vi återskapar värdefulla marker

Just nu restaurerar vi gamla ängs- och betesmarker på Ängsö. Arbetena kommer att pågå under flera års tid och det kan se stökigt ut, men på sikt så kommer de åtgärdade områdena att bli blomrika ängs- och hagmarker som är värdefulla för både biologisk mångfald och besökare! Restaureringarna ingår i projektet LIFE RestoRED som finansieras av EU:s LIFE-fond. Välkommen att kontakta Länsstyrelsen om du har frågor.

LIFE RestoRED

Besöksinformation

Här kan du läsa om allt du behöver veta inför ett besök i Ängsö nationalpark.  När det är bäst att besöka nationalparken, hur du hittar hit och om vilka regler som gäller i området.

Sveriges nationalparker i sociala medier

Följ Djurö nationalpark och Sveriges nationalparker på Instagram @djuro.nationalpark  @sveriges_nationalparker 

Mer om Sveriges nationalparker i sociala medier

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.