Till innehåll på sidan Sök
Ängsö nationalpark
Gård med faluröda hus, gärdesgård och ängsmark med små gula blommor.

Tillgänglighet

Ängsö är flack och lättgången med både större och mindre stigar. I blöta partier leds stigen över smala spänger. När marken torkat upp på sommaren kan man ta sig fram med barnvagn längs vissa av stigarna. Rullstolsburna personer bör gå iland vid Hemudden.

 

Skogsväg som löper genom en skog med vitsippor.
Skogsstig. Foto Länsstyrelsen
Gräsområde med två rastbord omgivna av lövträd.
Rastplats. Foto Länsstyrelsen

Kläder och utrustning

Ingen särskild klädsel eller utrustning krävs. Ängsö är flack med ett nät av stigar och spänger över fuktiga partier. Man kan vanligen vandra längs öns stigar i vanliga skor.