Ängsö nationalpark
Gård med faluröda hus, gärdesgård och ängsmark med små gula blommor. Foto: Ängsö nationalpark

Tillgänglighet

Ängsö är flack och lättgången med både större och mindre stigar. På vissa platser korsas stigen av rötter och där finns ojämnheter. I blöta partier leds stigen över smala spänger. När marken torkat upp på sommaren kan man ta sig fram med barnvagn längs vissa av stigarna. Rullstolsburna personer bör gå iland vid Hemudden. Från turbåtsbryggan till torpet är vägarna hårdgjorda. Här finns rastplats med grillmöjlighet och tillgänglighetsanpassad torrtoalett. Rastboden med en utställning om Ängsö går också att nå med rullstol.

Skogsstig. Foto: Länsstyrelsen Stockholm
Rastplats på öns södra del. Foto: Länsstyrelsen Stockholm

Kläder och utrustning

Klä dig efter väder. I övrigt krävs ingen särskild klädsel eller utrustning. Ängsö är flack med ett nät av stigar och spänger över fuktiga partier. Man kan vanligen vandra längs öns stigar i vanliga skor.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, Twitter och via mail.