Ängsö nationalpark
Två personer vandrar på grön äng.Foto: Länsstyrelsen Stockholm

Välkommen

På dessa sidor hittar du allt du behöver veta inför ett besök i Ängsö nationalpark. När det är bäst att besöka nationalparken, hur du hittar hit och om vilka regler som gäller i området.

Du kan enkelt ta dig iland på ön vid Hemviken där turbåtarna anländer. Vid bryggan på Hemudden och vid naturhamnarna finns informationsskyltar och i rastboden vid Hemudden finns en utställning om Ängsö. Här finns den gamla bebyggelsen från torpartiden delvis bevarad. Från Hemudden går markerade vandringsstigar över hela ön.

Övernattning

Rum för övernattning saknas och det finns inte heller någon servering på ön. Det är möjligt att tälta på angiven plats i högst två dygn. Kontakta Ängsös naturbevakare om ni är en större grupp på mejl angso.stockholm@lansstyrelsen.se eller telefon: 010-223 15 57.

Här är det egen mat och dryck som gäller. Det finns en kran med dricksvatten på ladan som är utmärkt med en skylt. Nära bryggan vid Hemudden, där den reguljära båttrafiken lägger till, finns rastplats, toalett samt rastbod med en liten utställning om naturen och öns historia. 

Väder

För att vara säker på att du har rätt kläder och utrustning efter väder kan det vara bra att hålla koll på det aktuella väderläget i området.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.