Till innehåll på sidan Sök
Ängsö nationalpark
Blommande ängsmark med de gula och rosa orkidéerna Adam och Eva.

Blommande ängsmarker

Tvärs över ön i nord-sydlig riktning stäcker sig Långängen som en sammanhängande slåttermark.

Om upplevelsen

Här finns en rik blomsterprakt med bland annat majviva, rosettjungfrulin, kärrspira, gullviva och kungsängslilja. Ängen kantas på båda sidor av betesmarker med ek och hasselbuskar. Här breder mattor av vitsippor ut sig på våren och senare på försommaren tar ramslöken vid.

Tid

Vår och sommar

×