Ängsö nationalpark
En grupp människor på vandring med ryggsäck i skogen.Foto: Ängsö nationalpark

Vandringar och guidade turer

Om upplevelsen

Guidade turer 

Under vinterhalvåret ges inga ordinarie guidade turer i Ängsö nationalpark. Vi återkommer med information om tider och priser inför säsongen 2024.

Guidning för grupper

För information om gruppbokningar kontakta oss per mejl naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Utforska Ängsö på egen hand

Besökare är välkomna att själva utforska ön med dess stigar och leder. Ängsö är flackt och lättgånget, även om stigarna är ojämna av rötter och stenar. De markerade stigarna inbjuder till vandringar på egen hand. På våren är marken fuktig och där stigen går över fuktiga partier finns smala spänger. När marken torkat upp på sommaren kan man ta sig fram med barnvagn längs vissa av stigarna.

Under vinterhalvåret finns ingen turbåtstrafik till ön. Egen båt krävs för besök.

Tillgänglighet

I området mellan turbåtsbryggan och torpet är stigarna hårdgjorda. Här finns torrtoalett, rastplats med eldstad samt rastbod med en utställning om Ängsö som går att nå med rullstol. Bortanför torpet är stigarna ej hårdgjorda och vissa partier blir sanka vid blöt väderlek.

Kontakta respektive båtbolag inför din resa, för att försäkra dig om att de kan ta rullstolar inomhus.

Tid

Guidningar ges under vår och sommar. Du kan året om utforska Ängsö på egen hand.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.