Ängsö nationalpark
Adams äng - en grön glänta med lövträd och några barrträd runt om.Foto: Ängsö nationalpark

Minnen av torparliv

Mitt i skogen vid Svartviken öppnar sig en glänta kallad Adams äng.

Om upplevelsen

Här bosatte sig torparen Adam Michelsson och hans Carolina år 1857. En januarikväll 1864 försvann Adam, troligen efter att ha gått igenom isen och drunknat. Carolina blev ensam kvar med tre barn att försörja. Många historier berättar om hennes vedermödor. Idag minner den överväxta husgrunden och rester av en stensatt källare om det hårda torparlivet.

Tid

Hela året

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.