Björnlandets nationalpark
Tallkronor mot ljusblå himmel.Foto: Tomas Staafjord

Säkerhet och regler

Naturen i Björnlandets nationalpark ligger öppen för dig - var rädd om den. Du värnar den genom att följa de regler som finns för besök i nationalparken.

Det går bra att:

  • plocka bär och matsvamp för eget behov
  • tälta i zon 2 och 3. I zon 1 får du bara tälta på anvisad plats, mer om zonerna nedan.
  • elda på iordningsställda platser
  • köra motordrivet fordon på vägar
  • ta med hunden, men hålla den kopplad.

Men du får inte:

  • bryta kvistar eller plocka växter
  • fiska
  • köra motorfordon i terrängen

För renskötsel, jakt och skötsel av parken gäller särskilda undantag för terrängköring.

I Angsjö- och Svärmorskojan gäller särskilda ordningsregler.

Nationalparkens zoner

Zon 1, entrézon

Området kring entréerna, Angsjön, innanför Angsjöleden, Urskogsrundan och lite av Guldbäcksleden samt 100 meter utanför dessa leder, upp till Björnberget, ingår i zon 1. Entrézonen innehåller ramper, servicebyggnader och rastplatser med hög tillgänglighet. Runt Angsjön i zon 1 får du bara elda i eldstäder på rastplatser med tillhandahållen ved och inte tälta annat än 10–20 meter kring Angsjökojan.

Zon 2, aktivitetszon

Kärnområdet i parken där påverkan av människan är liten. Friluftslivet ska kunna uppleva avskildhet och stillhet. Zonen innehåller hela ledsystemet och Svärmorskojan. Inom zonen är det tillåtet att elda med tillhandahållen eller medhavd ved. Man får tälta utanför ledområdet. Ledområdet omfattar 100 meter på var sida om lederna samt 100 meter från målpunkter, utsikts-, rastplatser och övernattningskojorna. Älgjakt kan förekomma under höst och vinter.

Zon 3, lågaktivitetszon

Utgörs av kärnområden där påverkan av människan är liten. Det är tillåtet att jaga enligt gällande upplåtelser, tälta och elda med medhavd ved.

Mer information 

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.