Björnlandets nationalpark
En gångramp i skogen. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten

Tillgänglighet

Entré Angsjö

Det går att köra bil fram till vändplanen där servicehus med tillgängligt dass finns. Här är också starten på en träramp, som är tillgänglig även för större elrullstol och har en maxlutning på 5 procent. Rampen når guldstjärnan och har också en rastplats och eldstad längs vägen. Trärampen är drygt 200 meter lång. En bit in på leden finns information om parken, en vevspelare med berättelser samt kartrelief över parken.

Entré Häggsjö

Allmän väg går fram till entréen där servicehus med tillgängligt dass finns. Vid rastplatsen finns möjlighet att elda och en kort träramp leder fram till information om leder och parken. Rampen är även här genomförd med senvuxen fura i olika behandlingar av tjära och kolning.

Leder och kojor

Lederna är planerade och skötta för skogsvandring på barmark. Båda entréerna är bra utgångspunkter för vandring. Lederna har olika längd och svårighetsgrad. Lederna kan kombineras till upp till 35 km vandring. På vintern är Angsjökojan och Svärmorskojan tillgänglig endast med skidor. Enklast är att köra bilen till entré Angsjö och därefter skida över Angsjön till Angsjökojan.

Varje vinter görs ett ”vedkörarspår” till kojorna. Spåret, som i princip följer Björkbäcken och Svärmorsbäcken, är inte markerat i terrängen men brukar vara lätt att följa hela vägen till Svärmorskojan. Förutom för rennäringen och parkens förvaltning är det förbjudet att köra skoter i nationalparken.

Vägar

Snöplogning upp till entré Angsjö sker regelbundet efter snöfall. Olofssons Åkeri i Bredträsk snöröjer åt nationalparken samtidigt som Flarkåvägen hålls öppen. Entré Häggsjö plogas i samma utsträckning som den enskilda vägen till byn Häggsjö. Övriga skogsbilvägar som berör nationalparken är inte öppna för allmänheten.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.