Björnlandets nationalpark
En kvinna står framför ett stup med en skog nedanför.Foto: Länsstyrelsen Kronoberg

Översikt

Lär dig spännande fakta om den nationalpark som intresserar just dig. Här hittar du översiktsfakta om Björnlandets nationalpark, syftet till varför parken bildades och mycket mer.

Län: Västerbotten

Kommun: Åsele

Bildades: 15 mars 2017

Syfte med nationalparken: Bevara ett värdefullt berg- och urskogsområde.

Areal: 2 369 ha

Natur: Tallskog, barrblandskog, lövblandad barrskog, granskog, ungskog, våtmark

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen i Västerbottens län

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.