Björnlandets nationalpark
Ett organge hjortronbär i närbild. Foto: Andreas Garpebring

Växtliv

För den nyfikne finns många spännande svampar, lavar, mossor och kärlväxter att finna i Björnlandets nationalpark. Låt detta område inspirera dig till botaniska upptäckter och läs gärna våra inventeringar.

Skogsfräken. Foto: Andreas Garpebring

Ovanliga svampar

133 svamparter är noterade från Björnlandets nationalpark. En stor majoritet av dessa är vedlevande tickor. 39 svamparter är rödlistade och flera signalerar höga skogliga naturvärden. Som ett litet smakprov kan nämnas skrovlig taggsvamp – främst i äldre sandiga tallskogar och doftticka på äldre sälgar.

Lavar på block och träd

Hela 195 arter av lavar har hittats i parken och av dessa är 31 arter rödlistade. Äldre trädstammar, kolade rester av träd, sälgar och block är miljöer för lavar. Du kan hitta lunglavar på sälgar, renlavar på block eller varför inte pytteliten kolflarnlav på ved som brunnit.

Taigans kärlväxter

Stora delar av parken har typiska kärlväxter för äldre tall- och granskog i taigan. Lingon, linnea, kråkris, blåbär är vanliga växter. I frodigare lägen torta och längs bäckar ibland strutbräken och hägg. Lappranunkeln är den mest kända växten i Björnlandets nationalpark. Den är ovanlig men finns i ostörda gransumpskogar i parken. På myrar finner man väldoftande skvattram och vackra kärrspiror.

Mer om växtliv i Björnlandets nationalpark

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.