Björnlandets nationalpark
Flygfoto, i mitten syns Svartmorstjärn.Foto: Leif Bygdemark

Historik

Naturvårdsverket och länsstyrelserna genomförde i början av 1980-talet en nationell inventering av Sveriges återstående storståtliga urskogar. 1986 presenterades en fördjupande skogsinventering som föreslog avgränsningen för parken.

Upptäckt av nya värdefulla skogar

Mellan åren 1995 och 2000 genomförde Länsstyrelsen inventeringar omedelbart öster om parken.

Inventeringen av skyddsvärda statliga skogar (2003) låg som grund till översynen av nationalparksplanen 2006–2008. Naturvårdsverkets nationalparksplan 2008 samt Länsstyrelsens inventeringar i samband med reservatsbildningar av Björnlandets öst och syd samt Svedjeberget, var sedan ett värdefullt underlag för utvidgningen av nationalparken.

Utvidgningsprojekt 2013-2017

Typiskt för arbetet med att utvidga nationalparken var det goda samarbetet mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Västerbotten, Åsele kommun, markägare, jaktlag och Vilhelmina norra sameby. Denna samverkan resulterade i lämpliga föreskrifter, zonsystem och en skötselplan med ambitiösa mål för friluftsliv och naturvårdsskötsel. Arbetet genomfördes i olika faser:

  • Säkerställande med inventeringar, samråd, marklösen och skötselplanering,
  • Entré och tillgänglighet med leder, kojor och entréer,
  • Införandet av varumärket Sveriges nationalparker.

Invigning

Sveriges riksdag beslutade 15 mars 2017 att säga ja till regeringens förslag om utvidgad nationalpark. Den soliga dagen 10 juni 2017 återinvigdes Björnlandets nationalpark med tal av landshövding, kommunalråd och generaldirektör. Förutom engagerade guider hjälpte exempelvis ridklubben i Åsele och Eskils bussar till med logistik. Vi reste tältkåtor i entré Angsjö och serverade soppa och tårta. Johan Norberg och Jonas Knutssons toner förde oss i stämning alldeles invid taigans 500-åriga tallar.

Rapporter

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.