Björnlandets nationalpark
Blockhav och jätteblock av sten framför en karg skog.Foto: Länsstyrelsen Västerbotten

Geologi

Upplevelsen av berg, block och sten är alldeles uppenbar i Björnlandets nationalpark. Stupbranter, blockhav och jätteblock ger skogen sin speciella karaktär och här och var är terrängen svårtillgänglig ända sedan senaste istiden.

Rödgrå Revsundsgranit

Berggrunden i området består av rödgrå Revsundsgranit. Bergarten är typisk för södra Lapplands och Jämtlands inland och den ger näringsfattiga moräner. Själva bergarten är grovkornig och vittrar lätt och har upp till 10 centimeter stora kristaller, vilka består av mineralet kalifältspat. Bergartens ålder är omkring 1800 miljoner år.

Spännande blocksänkor

Blocksänkorna bildades under någon av istiderna då isrörelser bröt loss delar av bergens toppar och avsatte dem i branter och närområden. Detta kallas plockning. Därefter har frostsprängning lyft och sänkt block och stenar. Mattor av lavar, knotiga tallar samt en och annan gnagare eller fladdermus finner sina miljöer på eller under havet av block.

Stupbranter och blockgrottor

Storbergets topp 551 meter över havet är högsta punkten i ett massiv som även omfattar Jon-Ersberget och Björnberget. Kring dessa berg och Häggsjöberget finns mäktiga stup och lodbranter. I dessa svårtillgängliga områden finns ibland mycket gamla tallar. Inte långt från stupen finns ofta områden med jätteblock, som ibland bildar blockgrottor.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.