Björnlandets nationalpark
Spår efter järv i snön.Foto: Länsstyrelsen Västerbotten

Djurliv

Håll ögon och öron öppna i Björnlandet! Djurlivet är väldokumenterat i nationalparken men för att kunna uppleva dem krävs din tystnad och uppmärksamhet.

Fåglar i skogen

Chansen är god att få se fåglar som tjäder och lavskrika. Då och då kommer meståg med talltita och kanske tofsmes. Större hackspett är vanlig och då och då ses även spillkråka och tretåig hackspett. Särskilt under islossning och försommar är fågellivet rikt även i Angsjön då sångsvan och knipa ses, något senare drillsnäppa och grönbena.

Eldorado för insekter

Sammanlagt har 1100 insektsarter och andra småkryp har noterats i parken. Här några exempel: Reliktbock är en rödlistad långhorning som trivs i solbelysta pansarbarkstallar. Gnagspår av reliktbocken har setts på nära 100 lokaler i parken. Spana även efter måsliknande gnagspår på tallved. Det är mindre märgborre som lämnar dessa spår.

Spåra däggdjur

På vintern ser du enkelt spår efter ekorre, skogshare, rödräv, älg och ren, med lite tur även mård, lodjur och järv. De riktigt små däggdjuren trivs bland Björnlandets block och stenar. Bland de ovanligare arterna kan nämnas skogslämmel och lappnäbbmus. Av nordfladdermus och taigafladdermus lär du inte se några spår, men de finns här i nationalparken.

Mer om arter i Björnlandets nationalpark

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.